Un curs in miracole

UN CURS IN MIRACOLE este o carte aparuta sub inspiratie divina. Singurul său scop este de a arăta o cale pe care unii oameni vor putea să-şi găsească propriul lor Învăţător Lăuntric. Deşi creştinesc în formulare, Cursul operează cu teme spirituale universale, subliniind faptul că nu este decât o versiune a planului didactic universal.Nu este neaparat o carte religioasa, ci mai degraba o carte filozofica. Se fac introspectii, se spulbera credinte limitative, se deschid perspective noi asupra lumii. 
Cursul este alcătuit, de la început până la sfârşit, ca un mijloc didactic si constă din trei cărţi: un Text teoretic,  Exercitiile zilnice pentru studenti şi un Manual pentru profesori .
Planul de învăţare pe care îl propune Cursul este conceput cu grijă şi explicat, pas cu pas, atât la nivel teoretic cât şi practic. El pune accentul mai mult pe aplicarea practică decât pe teorie, mai mult pe experienţă decât pe teologie, afirmând anume că „o teologie universală este imposibilă, dar o experienţă, o trăire universală este nu numai posibilă, ci şi necesară” (Manual, pag. 73).

Setul de Exerciţii include 365 de lecţii, una pentru fiecare zi a anului. Totuşi, nu este nevoie ca lecţiile să fie făcute în acest ritm, unii dorind să rămână mai mult de o zi la o lecţie de interes particular. Instrucţiunile insistă doar să nu se încerce mai mult de o lecţie pe zi. Natura practică a acestei cărţi este subliniată în introducerea la lecţiile sale, care recomandă mai degrabă experienţa prin aplicare decât o prealabilă angajare într-un ţel spiritual. Se spune ca, la sfarsitul anului, pentru cel ce a studiat Cursul si a practicat intocmai lectiile, miracolele devin posibile.

Unele dintre ideile prezentate în acest volum ţi se vor părea greu de crezut, iar altele îţi vor părea de-a dreptul alarmante. Nu contează. Tot ce ţi se cere este să aplici ideile după cum eşti îndrumat. Nu ţi se cere să le judeci într-un fel sau altul, ci numai să le foloseşti. Tocmai folosirea lor le va face să capete sens pentru tine şi îţi va arăta că sunt adevărate.Reţine doar atât: nu e nevoie să dai crezare ideilor, nu e nevoie să le accepţi, nu e nevoie nici măcar să saluţi apariţia lor. Pe unele dintre ele s-ar putea să le respingi energic. Nimic din toate acestea nu va conta, nici nu le va diminua eficacitatea. Nu-ţi îngădui însă să faci vreo excepţie când aplici ideile din exercitii şi, oricare ţi-ar fi reacţiile faţă de acestea, foloseşte-le. Nu ţi se cere nimic mai mult."
„Nimic real nu poate fi ameninţat.
Nimic ireal nu există.
Într-aceasta stă pacea lui Dumnezeu.”
Aşa începe un CURS ÎN MIRACOLE. El face o distincţie fundamentală între real şi ireal; între cunoaştere şi percepţie. Cunoaşterea este adevăr, sub o singură lege, LEGEA IUBIRII, sau Dumnezeu. Adevărul este inalterabil, etern şi neambiguu. Poate să nu fie recunoscut, dar nu poate fi schimbat. Se aplică la tot ce a creat Dumnezeu, şi numai ceea ce El a creat este real.
 Este dincolo de învăţare, pentru că e dincolo de timp şi evoluţie. Nu are opus; nici început şi nici sfârşit. Pur şi simplu, ESTE. Lumea percepţiei, pe de altă parte, este lumea timpului, a schimbărilor, a începuturilor şi sfârşiturilor. Este bazată pe interpretare, nu pe fapte. Este lumea naşterii şi a morţii, fondată pe credinţa în penurie, pierdere, separare şi moarte. Este mai degrabă învăţată decât dată, selectivă în accentele sale perceptuale, instabilă în funcţionare şi inexactă în interpretările ei. ..Aceasta conduce la o lume a iluziilor, o lume care are nevoie de continuă apărare tocmai pentru că ea nu este reală. Odată ce un individ este prins în lumea percepţiei, el este prins într-un vis. Nu poate scăpa din ea fără ajutor, pentru că tot ceea ce simţurile sale îi arată nu constituie decât mărturii ale realităţii visului.
Tocmai aceasta este ţelul Sfântul Spirit, de a ne ajuta să scăpăm de lumea viselor, învăţându-ne cum să ne inversăm gândirea şi cum să ne dezvăţăm de greşelile noastre. Iertarea este marele ajutor de care se foloseşte Sfântul Spirit pentru a ne învăţa cum să realizăm această inversare a gândurilor. Totuşi, CURSUL are propria sa definiţie despre ceea ce este într-adevăr iertarea, aşa cum şi lumea o defineşte în felul său. Lumea pe care o vedem nu face decât să reflecte propriul nostru cadru de referinţă interior: ideile, dorinţele şi emoţiile dominante din minţile noastre. „Proiecţia face percepţia”. Mai întâi privim în interior, hotărâm ce fel de lume vrem să vedem, iar apoi proiectăm acea lume în afară, făcând din ea adevărul aşa cum noi îl vedem. Noi o facem adevărată prin interpretările noastre care stabilesc ceea ce vedem. Dacă folosim percepţia pentru a ne justifica propriile greşeli - mânia, impulsurile de a ataca, lipsa de iubire, sub orice formă ar apare - vom vedea o lume a răului, a distrugerii, a maliţiei, invidiei şi disperării. Toate acestea trebuie să învăţăm a le ierta; nu fiindcă noi suntem „buni” şi „caritabili”, ci pentru că ceea ce vedem nu este adevărat.
Noi am distorsionat lumea prin propriile noastre apărări contorsionate şi de aceea vedem ce nu există de fapt. Pe măsură ce învăţăm să ne recunoaştem erorile perceptuale, învăţăm, de asemenea, să le trecem cu vederea sau să le „iertăm”. În acelaşi timp, ne iertăm pe noi înşine, privind dincolo de conceptele noastre distorsionate despre sine, către Sinele pe care l-a creat Dumnezeu în noi, ca fiind noi înşine.

Păcatul este definit ca „lipsă de iubire”. De vreme ce iubirea este tot ce există, păcatul, aşa cum este văzut de Sfântul Spirit, este mai degrabă o greşeală care trebuie corectată, decât un rău care trebuie pedepsit. Sentimentul nostru de nepotrivire, slăbiciune şi neîmplinire provine din puternica investiţie în „principiul lipsei” care guvernează întreaga lume a iluziilor. Din aceste punct de vedere, fiecare individ caută în alţii ceea ce simte că lipseşte în el însuşi. El „iubeşte” pe altul pentru a căpăta ceva de la el. Aceasta este de fapt ceea ce trece drept iubire în lumea viselor. Nu poate exista o greşeală mai mare decât aceasta, pentru că iubirea este incapabilă să ceară ceva.
Sinele creat de Dumnezeu nu are nevoie de nimic. Este de-a pururea împlinit, ocrotit, iubit şi iubitor, căutând mai degrabă să împărtăşească decât să dobândească; mai degrabă să extindă decât să proiecteze.
Percepţia este o funcţie a corpului şi, de aceea, reprezintă o limită impusă conştienţei. Percepţia vede prin ochii corpului şi aude prin urechile corpului. Ea evocă reacţiile limitate de care dă dovadă corpul. Corpul apare ca fiind, în mare măsură, auto-motivat şi independent, totuşi el răspunde, de fapt, numai la intenţiile minţii. Dacă mintea vrea să-l folosească pentru atac, într-o formă sau alta, corpul devine prada bolii, a îmbătrânirii şi decăderii. Dacă, în schimb, mintea îi acceptă rostul conferit de Sfântul Spirit, corpul devine o cale utilă de comunicare cu ceilalţi, invulnerabil atâta timp cât este nevoie de el, urmând a fi lăsat la o parte cu blândeţe, atunci când folosirea lui a luat sfârşit. El însuşi este neutru, aşa cum este totul în lumea percepţiei.

Opusul vederii prin ochii corpului este viziunea lui Christos, care reflectă tărie şi nu slăbiciune, unitate şi nu separare, iubire şi nu teamă. Opusul auzirii prin urechile corpului este comunicarea prin Vocea care vorbeşte pentru Dumnezeu, Sfântul Spirit, care sălăşluieşte în fiecare dintre noi. Vocea Sa pare îndepărtată şi greu de auzit, deoarece ego-ul, care pledează pentru sinele mărunt şi separat, pare să vorbească mult mai tare. De fapt, se întâmplă invers. Sfântul Spirit vorbeşte cu o claritate inconfundabilă şi cu o duioşie copleşitoare. Oricine decide să nu se identifice cu corpul nu poate să fie surd la mesajele Sale de eliberare şi speranţă, nici n-ar putea să nu accepte cu bucurie viziunea lui Christos în schimbul mizerabilei imagini despre el însuşi.
Viziunea lui Christos este darul Sfântul Spirit; alternativa lui Dumnezeu la iluzia separării şi credinţa în realitatea păcatului, a vinei şi a morţii. Este corecţia unică la toate erorile de percepţie, reconcilierea contrariilor aparente pe care se bazează această lume. Lumina Sa binevoitoare arată toate lucrurile dintr-un alt punct de vedere, reflectând sistemul de gândire care răsare din cunoaştere, făcând reîntoarcerea la Dumnezeu nu numai posibilă, ci şi inevitabilă. Ceea ce era privit ca o nedreptate făcută de cineva altcuiva, acum devine o chemare întru ajutor şi unire. Păcatul, boala şi atacul sunt văzute ca percepţii greşite care aşteaptă să fie remediate prin blândeţe şi iubire. Apărările sunt abandonate, pentru că acolo unde nu există atac, nu este nevoie de ele. Nevoile fraţilor noştri devin propriile noastre nevoi, pentru că ei merg împreună cu noi în călătoria către Dumnezeu. Fără noi, ei s-ar rătăci, ar pierde calea.
Iertarea este necunoscută în Cer, unde nevoia de iertare ar fi de neconceput. Totuşi, în această lume, ea este o corecţie necesară la toate greşelile pe care le-am făcut. A oferi iertare este singura cale de a o avea, pentru că ea reflectă legea Cerului: a da şi a primi este unul şi acelaşi lucru. Cerul este starea firească a tuturor Fiilor lui Dumnezeu. Aşa cum El i-a creat. Aceasta este realitatea pentru totdeauna. Ea nu s-a schimbat numai pentru că a fost uitată. Iertarea este mijlocul prin care ne vom aduce aminte. Prin iertare, gândirea lumii este inversată. Lumea iertată devine poarta către Cer, pentru că prin binecuvântarea ei putem în sfârşit, să ne iertăm pe noi înşine. Prin faptul că nu mai ţinem pe nimeni prizonier al vinovăţiei, noi devenim liberi. Recunoscând şi mărturisind pe Christos în toţi fraţii noştri Îi recunoaştem prezenţa în noi înşine. Prin faptul că dăm uitării toate percepţiile noastre eronate, nepăstrând nimic din trecut care să ne ţină înapoi, putem să ni-L reamintim pe Dumnezeu. Învăţătura poate merge doar până aici. Când suntem gata, Dumnezeu Însuşi va face ultimul pas în reîntoarcerea noastră la El.
(fragment preluat de pe site-ul http://www.aum.ro/)

In continuare va voi prezenta, pe scurt, lectiile din caietul cu Exercitii, in ordinea in care ele sunt prezentate.
Aceste lectii se pot descarca gratuit de pe site-ul A Course In Miracles, dar consider ca este utila traducerea lor pentru a le face accesibile si celor ce nu sunt vorbitori de lb. engleza.

1. Nimic din ceea ce vad in aceasta camera ( pe aceasta strada, de pe aceasta fereastra, in acest loc), nu inseamna nimic.
2. Am dat propria mea interpretare tuturor lucrurilor pe care le vad in acest loc.
3. Nu inteleg nimic din ceea ce vad in acest loc.
4. Aceste ganduri nu inseamna nimic. Sunt ca si lucrurile pe care le vad in aceast loc.
5. Nu sunt niciodata suparat din motivul pe care il cred.
6. Sunt suparat pentru ca vad ceva ce nu exista in realitate.
7. Vad numai trecutul.
8. Mintea mea este preocupata cu ganduri despre trecut.
9. Nu vad nimic asa cum este acum.
10. Gandurile mele nu inseamna nimic.
11. Gandurile mele ce nu inseamna nimic, imi arata o lume ce nu inseamna nimic.
12. Sunt suparat pentru ca vad o lume ce nu inseamna nimic.
13. O lume ce nu inseamna nimic da nastere la frica.
14. Dumnezeu nu a creat o lume care sa nu insemne nimic.
15. Gandurile mele sunt imagini pe care mi le-am creat.
16. Nu am ganduri neutre.
17. Nu vad lucruri neutre.
18. Nu sunt singurul ce experimenteaza efectele a ceea ce eu vad.
19. Nu sunt singurul ce experimenteaza efectele a ceea ce eu gandesc.
20. Sunt hotarat sa vad.
21. Sunt hotarat sa vad lucrurile altfel.
22. Ceea ce vad este o forma de razbunare, de atac.
23. Pot scapa din lumea pe care o vad, renuntand la gandurile de atac.
24. Nu percep ceea ce este cel mai bine pentru mine.
25. Nu stiu care este scopul nici unui lucru.
26. Gandurile mele de atac imi ataca invulnerabilitatea.
27. Mai mult decat orice, vreau sa vad.
28. Mai mult decat orice, vreau sa vad lucrurile altfel.
29. Dumnezeu este in tot ceea ce vad.
30. Dumnezeu este in tot ceea ce vad pentru ca Dumnezeu este in mintea mea.
31. Nu sunt victima lumii pe care o vad.
32. Am inventat lumea pe care o vad.
33. Mai este un mod de a privi lumea.
34. As putea vedea pace in loc de ce vad acum.
35. Mintea mea este parte din mintea lui Dumnezeu. Sunt foarte sfant.
36. Sfintenia mea imbratiseaza tot ceea ce vad.
37. Sfintenia mea binecuvanteaza lumea.
38. Nu este nimic ce sfintenia mea nu poate face.
39. Sfintenia mea este salvarea mea.
40. Sunt binecuvantat ca Fiu al lui Dumnezeu.
41. Dumnezeu merge cu mine oriunde as merge.
42. Dumnezeu este puterea mea. Viziunea este darul Sau
43. Dumnezeu este Sursa mea. Nu  pot vedea separat de El.
44. Dumnezeu este Lumina in care vad.
45. Dumnezeu este Mintea cu care gandesc.
46. Dumnezeu este Iubirea cu care iert.
47. Dumnezeu este puterea cu care cred.
48. Nu este nimic de care sa ma tem.
49. Vocea Domnului imi vorbeste intreaga zi.
50. Iubirea lui Dumnezeu ma sustine.
51-60 Recapitulare (1)

61. Sunt lumina lumii.
62. Iertarea este rolul meu ca lumina a lumii.
63. Prin iertarea mea, lumina lumii aduce pace tuturor.
64. Nu voi uita care este menirea mea.
65. Singura menire este cea pe care mi-a dat-o Dumnezeu.
66. Fericirea mea si menirea mea sunt una si aceeasi.
67. Iubirea m-a creat dupa asemanarea sa.
68. Iubirea nu are nemultumiri.
69. Nemultumirile mele ascund lumina lumii din mine.
70. Mantuirea mea vine din mine insumi.
71. Doar planul lui Dumnezeu pentru mantuire va functiona.
72. A fi nemultumit inseamna a ataca planul lui Dumnezeu pentru mantuire.
73. Voi lasa lumina sa vina.
74. Nu exista alta vointa decat cea a lui Dumnezeu.
75. Lumina a venit.
76. Nu sunt sub nicio alta lege decat cea a lui Dumnezeu.
77. Sunt indreptatit la miracole.
78. Fie ca miracolele sa inlocuiasca toate nemultumirile.
79. Fie ca eu sa constientizez problemele, pentru a putea fi rezolvate.
80. Fie ca eu sa vad ca problemele mele s-au rezolvat.
81. - 90 Recapitulare (2)

91. Miracolele sunt vizibile in lumina.
92. Miracolele sunt vizibile in lumina, iar lumina si puterea sunt una.
93. Lumina, bucuria si pacea traiesc in mine.
94. Sunt asa cum Dumnezeu m-a creat.
95. Sunt una cu Creatorul meu, avand acelasi Sine.
96. Mantuirea vine din Sinele meu.
97. Sunt Spirit.
98. Accept menirea mea in planul lui Dumnezeu pentru mantuire.
99. Mantuirea este singurul meu scop aici.
100. Menirea mea este esentiala in planul lui Dumnezeu pentru mantuire.
101. Vointa lui Dumnezeu pentru mine este fericirea suprema.
102. Impartasesc Vointa lui Dumnezeu ca eu sa fiu fericit.
103. Dumnezeu, fiind Iubire, este si fericire.
104. Caut doar ceea ce imi apartine cu adevarat.
105. Pacea si bucuria lui Dumnezeu sunt ale mele.
106. Voi sta in liniste si voi asculta adevarul.
107. Adevarul va corecta toate erorile din mintea mea.
108. A darui si a primi sunt cu adevarat unul si acelasi lucru.
109. Ma odihnesc intru Dumnezeu.
110. Sunt asa cum Dumnezeu m-a creat.
111- 120 Recapitulare (3)

121. Iertarea este cheia fericirii.
122. Iertarea ofera tot ce imi doresc.
123. Multumesc Tatalui meu pentru darurile Sale.
124. Voi tine minte ca sunt una cu Dumnezeu.
125. In liniste primesc Cuvantul lui Dumnezeu astazi.
126. Tot ceea ce daruiesc, primesc in dar.
127. Nu exista alta iubire decat cea a lui Dumnezeu.
128. Lumea pe care o vad nu are nimic din ceea ce imi doresc.
129. Dincolo de aceasta lume se afla lumea pe care o doresc.
130. Este imposibil sa vezi doua lumi in acelasi timp.
131. Cei ce cauta adevarul nu pot da gres.
132. Eliberez lumea de toate gandurile mele despre ea.
133. Nu voi pretui ceea ce nu are valoare.
134. Fie ca eu sa vad iertarea in adevarata sa forma.
135. Daca ma apar, sunt atacat.
136. Boala este o forma de aparare impotriva adevarului.
137. Cand sunt vindecat nu sunt vindecat singur, pot imparti vindecarea cu ceilalti.
138. Raiul este alegerea pe care trebuie sa o fac.
139. Voi accepta ispasirea greselilor mele.
140. Doar mantuirea se poate spune ca vindeca.
141 -150 Recapitulare (4) - se repeta 10 zile:
Mintea mea pastreaza doar ceea ce gandesc cu Dumnezeu.

151. Toate lucrurile sunt ecouri ale Vocii lui Dumnezeu.
152. Puterea deciziei este a mea.
153. Siguranta mea vine din lipsa mea de aparare.
154. Ma numar printre slujitorii Domnului.
155. Voi face un pas in spate si il voi lasa pe El sa-mi arate drumul.
156. Pasesc cu Dumnezeu alaturi, in perfecta sfintenie.
157. Intru acum in Prezenta Sa.
158. Astazi invat sa daruiesc asa cum primesc.
159. Daruiesc miracolele pe care le-am primit.
160. Sunt acasa. Frica este un strain aici.
161. Da-mi binecuvantarea Ta, sfant Fiu al lui Dumnezeu.
162. Sunt asa cum Dumnezeu m-a creat.
163. Nu exista moarte. Fiul Domnului este liber.
164. Acum suntem una cu Cel care ne este Sursa.
165. Nu voi lasa mintea mea sa nege Gandul lui Dumnezeu.
166. Mi s-au incredintat darurile lui Dumnezeu.
167. Viata mea o impart cu Dumnezeu.
168. Gratia divina imi este data si o cer acum.
169. Traiesc prin gratie divina. Prin gratie divina sunt eliberat.
170. Nu exista cruzime in Dumnezeu si nici in mine.
171- 180 Recapitulare (5) - se repeta zece zile:
Dumnezeu este doar Iubire, deci Iubire sunt si eu.

181. Am incredere in fratii mei, care sunt una cu mine.
182. Voi sta in liniste o clipa si ma voi duce acasa.
183. Invoc Numele lui Dumnezeu si pe al meu.
184. Numele lui Dumnezeu este mostenirea mea.
185. Vreau pacea lui Dumnezeu.
186. Mantuirea lumii depinde de mine.
187. Binecuvantez lumea pentru ca ma binecuvantez pe mine.
188. Pacea lui Dumnezeu straluceste in mine acum.
189. Simt Iubirea lui Dumnezeu in mine acum.
190. Aleg bucuria lui Dumnezeu in locul durerii.
191. Sunt fiu sfant al lui Dumnezeu.
192. Am o menire pe care Dumnezeu ar vrea sa mi-o asum.
193. Toate lucrurile sunt lectii pe care Dumnezeu ar vrea sa le invat.
194. Asez viitorul in Mainile lui Dumnezeu.
195. Iubirea este calea pe care pasesc in recunostinta.
196. Doar pe mine ma crucific.
197. Doar recunostinta mea o castig.
198. Doar propria mea condamnare ma raneste.
199. Nu sunt un corp. Sunt liber.
200. Nu este alta pace in afara pacii lui Dumnezeu.
201-220 Recapitulare (6) Se repeta 20 de zile:
Nu sunt un corp. Sunt liber. Pentru ca sunt in continuare asa cum Dumnezeu m-a creat.

Partea a 2 a.
1. Ce este Iertarea?
221. Pace mintii mele. Toate gandurile mele sa se opreasca.
222. Domnul este cu mine. Traiesc si ma misc in El.
223. Dumnezeu este viata mea. Nu am alta viata decat a Lui.
224. Dumnezeu este Tatal meu, si El isi iubeste fiul.
225. Dumnezeu este Tatal meu, si Fiul sau il iubeste pe El.
226. Casa mea ma asteapta. Ma voi indrepta spre ea.
227. Aceasta este clipa sfanta a eliberarii mele.
228. Dumnezeu nu m-a condamnat niciodata. Si nu o voi mai face nici eu.
229. Iubirea, ce m-a creat, este ceea ce sunt.
230. Acum voi cauta si voi gasi pacea lui Dumnezeu.

2. Ce este Mantuirea
231.Tata, este suficient sa imi amintesc de Tine.
232. Fii in mintea mea, Tata, in cursul zilei.
233. Las viata mea sa fie condusa de Dumnezeu astazi.
234. Tata, astazi sunt din nou Fiul Tau.
235. Dumnezeu, in mila Sa, vrea sa fiu mantuit.
236. Imi stapanesc mintea, pe care doar eu trebuie sa o stapanesc.
237. Acum vreau sa fiu asa cum Dumnezeu m-a creat.
238. Mantuirea depinde de alegerea mea.
239. Gloria Tatalui meu este si a mea.
240. Teama nu se justifica in nicio forma.

3. Ce este Lumea?
241. Aceasta clipa sfanta este clipa mantuirii.
242. Aceasta zi este a lui Dumnezeu. Este darul meu catre El.
243. Astazi nu voi judeca nimic din ce se intampla.
244. Nu sunt in niciun pericol nicaieri in lume.
245. Pacea Ta este cu mine, Tata. Sunt in siguranta.
246. A-l iubi pe Tatal meu inseamna a-l iubi pe Fiul sau.
247. Fara iertare as fi inca orb.
248. Suferinta nu face parte din mine.
249. Iertarea face ca toata suferinta si pierderea sa inceteze.
250. Nu ma voi vedea ca fiind limitat.

4. Ce este Pacatul?
251. Nu am nevoie de nimic in afara de adevar.
252. Identitatea mea este Fiu al Domnului.
253. Sinele meu stapaneste universul.
254. Fie ca toate vocile ce nu sunt ale lui Dumnezeu sa taca.
255. Aleg sa petrec aceasta zi in pace absoluta.
256. Dumnezeu este singurul scop pe care il am astazi.
257. Imi voi aminti care este menirea mea.
258. Imi voi aminti ca scopul meu este Dumnezeu.
259. Imi voi aminti ca nu exista pacat.
260. Imi voi aminti ca Dumnezeu m-a creat.

5. Ce este Corpul?
261. Dumnezeu este refugiul si siguranta mea.
262. Fie ca astazi sa nu percep nici o diferenta intre Tine si mine.
263. Viziunea mea sfanta vede toate lucrurile ca fiind pure.
264. Sunt inconjurat de Iubirea lui Dumnezeu.
265. Vad numai blandetea creatiei.
266. Sinele meu sfant ramane credincios Tie, Fiu al lui Dumnezeu.
267. Inima mea bate in ritmul pacii lui Dumnezeu
268. Toate lucrurile sa fie exact asa cum sunt.
269. Privirea mea se indreapta catre chipul lui Hristos.
270. Nu voi folosi ochii corpului astazi.

6. Cine este Hristos?
271. Hristos este viziunea pe care ma voi bizui astazi.
272. Cum ar putea iluziile sa-l multumeasca pe Fiul Domnului?
273. Linistea pacii lui Dumnezeu este a mea.
274. Ziua de azi apartine iubirii. Nu ma voi teme.
275. Vocea vindecatoare a lui Dumnezeu protejeaza toate lucrurile astazi.
276. Cuvantul lui Dumnezeu imi este dat pentru a-l rosti.
277. Nu il voi lega pe Fiul Tau cu legi facute de mine.
278. Daca eu sunt legat, Tatal meu nu este liber.
279. Libertatea creatiei imi promite libertatea mea.
280. Ce limite pot impune Fiului lui Dumnezeu?

7. Ce este Duhul Sfant?
281. Nu ma pot rani decat gandurile mele.
282. Nu ma voi teme de iubire astazi.
283. Adevarata mea identitate traieste in Tine.
284. Pot alege sa schimb toate gandurile care dor.
285. Sfintenia mea lumineaza stralucitor astazi.
286. Linistea Raiului imi invaluie inima astazi.
287. Tu esti scopul meu, Tata. Doar Tu.
288. Voi uita trecutul fratelui meu astazi.
289. Trecutul s-a terminat. Nu ma mai poate atinge.

8. Ce este Lumea Reala?
291. Aceasta este o zi de liniste si pace.
292. Un final fericit pentru toate lucrurile este sigur.
293. Toata teama este in trecut si numai iubirea este aici.
294. Corpul meu este un lucru sfant si neutru.
295. Sfantul Duh priveste prin mine astazi.
296. Sfantul Duh vorbeste prin mine astazi.
297. Iertarea este singurul dar pe care il dau.
298. Te iubesc, Tata, si il iubesc pe Fiul Tau.
299. Sfintenia eterna traieste in mine.
300. Aceasta lume dureaza doar o clipa.

9. Ce este A Doua Venire?
301. Si insusi Dumnezeu va sterge toate lacrimile.
302. Acolo unde a fost intuneric, vad lumina.
303. Iisus Hristos se naste in mine astazi.
304. Nu voi lasa lumea mea sa intunece vederea lui Hristos.
305. Exista o pace pe care Hristos o coboara peste noi.
306. Darul lui Hristos este tot ceea ce caut astazi.
307. Vointa mea nu poate fi reprezentata de dorinte conflictuale.
308. Aceasta clipa este singurul timp care exista.
309. Nu imi va fi teama sa privesc la ziua de azi.
310. Voi petrece ziua de azi in iubire si curaj.

10. Ce este Judecata de Apoi?
311. Judec toate lucrurile asa cum as vrea eu sa fie.
312. Vad toate lucrurile asa cum vreau sa fie.
313. Acum sa vina la mine o noua perceptie.
314. Caut un viitor diferit de trecut.
315. Toate darurile pe care le primesc de la fratii mei imi apartin.
316. Toate darurile pe care dau fratilor mei sunt ale mele.
317. Urmez calea ce mi-a fost harazita.
318. In mine coexista si scopul si mijloacele pentru mantuire.
319. Am venit pentru salvarea lumii.
320. Tatal Meu imi da toata puterea.

11. Ce este Creatia?
321. Tata, libertatea mea este doar in Tine.
322. Pot renunta doar la ceea ce nu a fost niciodata real.
323. Renunt cu bucurie la teama.
324. Urmez, mai degraba decat sa conduc.
325. Toate lucrurile pe care cred ca le vad, reflecta idei.
326. Sunt pentru totdeauna un efect al lui Dumnezeu.
327. Nu trebuie decat sa Te chem si Tu imi vei raspunde.
328. Aleg locul doi pentru a-l castiga pe primul.
329. Am ales deja Vointa Ta.
330. Nu imi voi face din nou rau astazi.

12. Ce este Ego-ul? (Orgoliul)
331. Nu exista nici un conflict, pentru ca vointa mea este si a Ta.
332. Teama incatuseaza lumea. Iertarea o elibereaza.
333. Iertarea face ca iluzia conflictului sa inceteze aici.
334. Astazi invoc darurile pe care le aduce iertarea.
335. Aleg sa vad nevinovatia fratelui meu.
336. Iertarea imi arata ca mintile sunt unite.
337. Nevinovatia mea ma protejeaza de toate relele.
338. Doar gandurile mele ma pot afecta.
339. Voi primi orice as cere.
340. Ma pot elibera de suferinta astazi.

13. Ce este un Miracol?
341. Pot sa atac doar propria mea nevinovatie. Si numai ea ma protejeaza.
342. Las iertarea sa coboare peste toate lucrurile, pentru ca in acest fel mi se va acorda si mie.
343. Nu mi se cere sa fac un sacrificiu pentru a gasi mila si pacea lui Dumnezeu.
344. Astazi invat legea iubirii; ceea ce daruiesc fratelui meu este ceea ce-mi daruiesc mie.
345.Ofer numai miracole astazi, si le las sa se intoarca la mine.
346. Astazi pacea lui Dumnezeu ma imbratiseaza, si uit toate lucrurile in afara de Iubirea Lui
347. Furia vine din judecata. Judecata este arma pe care o folosesc impotriva mea, pentru a indeparta de la mine miracolul.
348. Nu am nici un motiv de furie sau de teama, caci Tu ma inconjori. Si in fiecare nevoie pe care o percep, gratia Ta divina imi este suficienta.
349. Astazi las ca privirea lui Hristos sa vada toate lucrurile in locul meu si sa nu le judece, ci sa le dea tuturor un miracol al iubirii in schimb.
350. Miracolele reflecta iubirea eterna a lui Dumnezeu. A le oferi inseamna a-mi aduce aminte de Dumnezeu , si prin amintirea Lui sa salvez lumea.

14. Cine sunt eu?
351. Fratele meu fara de pacat este ghidul meu catre pace. Fratele meu pacatos este ghidul meu catre suferinta. Si ceea ce aleg sa vad voi vedea.
352. A judeca si a iubi sunt opuse. Din judecata vin toate suferintele lumii. Dar din iubire vine pacea lui Dumnezeu.
353. Ochii mei, vorbirea mea, mainile mele, picioarele mele, astazi au un singur scop: sa primeasca pe Hristos pentru a binecuvanta intreaga lume cu miracole.
354. Hristos si cu mine suntem uniti in pace si siguranta scopului. Si in El si in mine se afla Creatorul.
355. Pacea si bucuria nu au sfarsit, si nici miracolele pe care le voi darui, atunci cand voi accepta Cuvantul Domnului. De ce sa nu incep de azi?
356. Boala este doar un alt nume pentru pacat. Vindecarea este un alt nume pentru Dumnezeu. Miracolul este deci invocarea lui Dumnezeu.
357. Adevarul raspunde de fiecare data cand il chemam pe Dumnezeu, mai intai prin miracole, iar apoi intorcandu-se la noi in forma sa pura.
358. Nici o invocare a lui Dumnezeu nu poate ramane neauzita sau fara raspuns. De aceasta pot fi sigur; Raspunsul Sau este singurul pe care il doresc cu adevarat.
359. Raspunsul lui Dumnezeu este o forma de pace. Toata durerea este vindecata; toata suferinta este inlocuita de bucurie. Toate usile inchisorii sunt deschise. Si toate pacatele intelese ca fiind simple greseli.
360. Pacea fie cu mine, fiul sfant al Domnului. Pacea fie cu fratele meu, care este una cu mine. Fie ca intreaga lume sa fie binecuvantata cu pace prin noi.
361-365. Lectiile finale - Aceasta clipa sfanta ti-o inchin Tie. Fii Tu conducatorul. Caci Te voi urma, cu credinta ca drumul pe care mi-l arati imi va aduce pace.